STAR WAR

Sale price Price
1150000 هزار تومان

جهت خرید و سفارش به دایرکت ایستاگرام مراجعه کنید
با شخصیت منفی Sith درون خودت ارتباط بگیر و اولین فراخوان ملحق شو یا دوش‌آدوش ارتش امپراتوری Emperor palpatine،نظم را در کهکشان برقرار کنید؛ دسته کارت های جبهه ی تاریکی شامل شمشیر درخشنده ی Darth Vader ، ستاره مرگ و ناوگان کشتی های فضایی Empire میباشد “تو چیزی درباره قدرت جبهه تاریکی نمیدانی” طرح روی جعبه قرمز: برجسته و مهر و موم شده از جلوی جعبه کارت های جبهه تاریکی،همانند پنجره ای،به اتاق تاج و تخت پادشاهی نگاهی بیندازید در هرگوشه از تصویر،نشان های امپراطوری کهکشانی را مشاهده کنید- دادگاه جبهه تاریکی: ۱۲ نفر از افراد بالا رتبه، شخصیت های روی کارت‌های جبهه تاریکی را تشکیل میدهند؛ در این جبهه، Palpatine در کنار Kylo Ren و Darth Vader به تصویر کشیده شده است- شخصیت Darth Vader : پادشاه پیک در جایگاه پادشاه پیک، Darth Vader به تصویر کشیده شده؛ درحالی شمشیر درخشان خود را در دست گرفته که فرماندهی زیردستان امپریالیستی خود را بر عهده دارد “بی اعتقادی شما را نگران کننده میدانم!” طراحی داخلی کارت های جبهه تاریکی: در سرتاسر طرح قرمز پشت کارت ها،همه چیز درمورد جزئیات است؛ از ستاره مرگ گرفته تا نشان اول؛ در مرکز تصویر،یک الگوی تکراری از جنگنده های TIE ،از شمشیر درخشنده‌ی Darth Vader از دوطرف، پشتیبانی میکند.-