Prism Day

Sale price Price
1370000 هزار تومان

جهت خرید و سفارش به دایرکت ایستاگرام مراجعه کنید
محصولی از کمپانی الفنت این مدل از مجموعه مدل های پریزم به معنی منشور بوده که کارت به سیک منشور تولید شده است که طراحی بی نظیر و برجسته ای دارد